Vaikka kuluttajia kehotetaan vähentämään kuluttamista ilmaston puolesta, niin maailman kokonaiskulutus ja -tuotanto jatkavat kasvuaan. Kuitenkin mitä enemmän tuotamme ympäristön kannalta parempia tuotteita ja palveluita, sitä enemmän ne tulevat myös myymälöissä valituiksi. Tulevaisuudessa bio- ja kiertotalouden liitolla varmistetaan kestävämpi kehitys ja ympäristöystävällisillä hankinnoilla autetaan kuluttajia valitsemaan paremmin.

 

Maailman tulevaisuus on meidän kaikkien, niin yritysten kuin kuluttajien vastuulla. Kiertotalous tuo ratkaisuja, joilla voimme taklata ilmastonmuutosta nyt ja tulevaisuudessa. Kiire kolkuttaa jo ovella, emmekä voi enää odottaa.

 

Kiertotalous ei ole pelkkää sanahelinää.
Kiertotalous on talousmalli, jossa tavaroita ei tuoteta jatkuvasti lisää. Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan alusta alkaen kestäviksi ja kulutus perustuu tavaroiden omistamisen sijaan lainaamiseen ja vuokraamiseen. Myös pakkausmateriaalien kierrätys on osa kiertotaloutta. Kierrätyksen tavoitteena on, että muovi, teräs ja muut materiaalit hyödynnetään käytön jälkeen aina uusissa tuotteissa. Kierrätetystä muovista voidaan valmistaa esimerkiksi kukkaruukkuja, kenkiä ja vaikka muovikasseja. Kiertotalouden ja kierrättämisen liitossa jätettä ei juurikaan synny.


Mitataan, ohjataan ja parannetaan ympäristötehokkuutta.
 Monille tuttu, perinteinen yritysvastuun malli on kehittynyt ja muuttanut muotoaan. Vastuullisuus on yhä kokonaisvaltaisempaa ja perustuu lupausten sijasta yhä enemmän erilaisiin vertailtavissa oleviin mittareihin ja standardeihin. Esimerkiksi elinkaarianalyyseilla mahdollistetaan erilaisten tuotteiden ja materiaalien vertailu keskenään ympäristövaikutukset huomioiden. Kasvava kiinnostus ympäristöongelmia kohtaan luo uusia markkinoita tuotteille ja palveluille, jotka ovat aidosti yhteensopivia ympäristön kanssa. Vertailtavissa ja arvioitavissa olevat resurssit muuttuvat kertakäyttöisistä tuotteista uudelleen käytettäviksi, arvokkaiksi resursseiksi. Monen tuotteen ja materiaalin ympäristövaikutusten mittaaminen sisältää myös käytön jälkeisen elämän uutena materiaalina.

 

Yritysten on tämän päivän liike-elämässä otettava vastuullisuusnäkökohdat hankinnoissa huomioon, koska vain niin toimimalla on mahdollista saavuttaa markkinoilla kilpailuetu. Yritysten vastuullisessa, kokonaisvaltaisessa hankinnassa keskeistä on ympäristöystävällisyys, koska sillä on ilmastonmuutoksen hillintään vaikutusta. Aito ympäristöajattelu on yritykselle käyntikortti. Myös myönteisen julkisuuskuvan ansiosta vastuullisen hankinnan huomioivilla yrityksillä on myös huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada hankintoihin erikoistunutta osaavaa työvoimaa.

 

Pakkausmateriaalin valinta on viesti kuluttajalle. Pakkausmateriaalit ovat suhteessa pieni, mutta silti tärkeä osa yritysten vastuullisuutta. Voisi jopa väittää, että se on yksi tärkeimmistä vastuullisuutta edistävistä toimista ja samalla yksi vaikuttavimmista, sillä pakkausmateriaali on aina viesti. Kun kuluttaja saa pakkauksen käteensä, voi vastuullisuutta konkreettisesti koskettaa. Kun pakkaus tuotteen käytön jälkeen vielä löytää tiensä lajittelupisteelle, on se osa järjestelmää jossa hukka ja rasite ympäristölle ovat mahdollisimman pieniä. Kiertotaloudessa pakkauksen merkitys kasvaa, kun aiemmin jätteeksi koetusta materiaalista tulee arvokasta raaka-ainetta.

 

Lue, kuinka Woodly auttaa kuluttamaan paremmin