Moni mieltää pakkauksen edelleen kuljetusvälineeksi, vaikka se yritysten tärkein viestintäväline. Asiakkaista 100 % koskee siihen ja se viestii brändin arvoista 24/7. Myyvä pakkaus sekä erottuu edukseen hyllystä että nostaa tuotteen arvoa, mikä ilmenee tavallisesti kuluttajien korkeampana maksuhalukkuutena ja uudelleen ostoina.

 

Tämän päivän kuluttaja on tiedostava ja ostaa harkiten. Tuotteita ja palveluja hankittaessa halutaan edistää omaa arvomaailmaa lähellä olevia asioita; tehdä hyvää sekä itselle että maailmalle. Epäeettisiä ja epäekologisia tuotteita boikotoidaan sekä tiedon että mielikuvien perusteella. Mitä sinun pakkauksesi viestii brändisi arvomaailmasta?

 

Kiertotalouden näkökulmasta kuluttajien ymmärtäminen ja auttaminen ovat avainasemassa. Jos kuluttaja ei tajua, miten pakkaus kierrätetään tai se on tehty erityisen vaikeaksi, niin tuote voi jäädä jopa ostamatta. Pakkauksen käytön ja hävittämisen tulee olla intuitiivista ilman pitkiä käyttöohjeita. Käyttäjäkokemuksesta tulisi jäädä sellainen mielikuva, että nyt joku on ajatellut sekä minua että ympäristöä. Pakkausten toiminnallisuuden ja vastuullisuuden rinnalla kokemuksellisuus kasvattaa merkitystään. Hutera ja nuhjuinen pakkaus antaa brändistä epämääräisen mielikuvan, olkoon tuote kuinka ekologinen tahansa.

 

”Käyttäjäkokemuksesta tulisi jäädä sellainen mielikuva, että nyt on joku ajatellut sekä minua että ympäristöä.”

 

Brändit ovat tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita ekologisista pakkausratkaisuista. Tutkimustiedon avulla on mahdollista asettua kuluttajan asemaan, mikä on yrityksille hankalaa, koska he ovat liian lähellä omaa tuotetta. Kuluttajaymmärryksen avulla voidaan optimoida ekologisesta materiaalista syntyvä hyöty sekä brändille että kuluttajalle. Jos kuluttaja ei ymmärrä pakkauksesta syntyviä hyötyjä, niin pakkauksen arvo ei realisoidu.

 

Yritysten tulisikin siirtyä pakkauskustannusten minimoinnista tuoton maksimointiin. Eli pohtia senttien laskemisen sijaan, miten pakkauksesta voisi ottaa irti 100 % sekä tuotteen käyttöliittymänä että yrityksen mediana. Tämä vaatii sekä tavoitteellista pakkauskehitystyötä että siitä aiheutuvien kustannusten käsittelyä joko investointina tai markkinointikustannuksina, mikä voi parhaimmillaan avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Virpi Korhonen, toimitusjohtaja & tutkija
Package Testing and Research, Co-founder of Sense N Insight