HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Viimeksi päivitetty 3.6.2019.

Rekisterinpitäjä

Woodly Oy
Metsänneidonkuja 10, 02160 Espoo, Suomi
+358 40 590 0035
jaakko.kaminen[at] woodly.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaakko Kaminen
Toimitusjohtaja
Metsänneidonkuja 10, 02160 Espoo, Suomi
+358 40 590 0035
jaakko.kaminen[at] woodly.com

Rekisterin nimi

Woodly Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Woodly Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä niiden markkinointiin ja viestintään ja viranomaistoimijoiden niin edellytäessä. 

Ajantasainen lista kaikista Woodly Oy:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä
osoitteessa woodly.com.

Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työtehtävät
 • Yritys/organisaatio
 • Laskutustiedot ja -osoite
 • Sijainti
 • Y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Woodly Oy:n verkkosivuilla

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjien luovuttamat tiedot
 • Julkiset tietolähteet
 • Tilaisuudet ja tapahtumat osana Woodly Oy:n markkinointia

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä sekä palveluiden toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Woodly Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt.
Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa
vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Welmu International Oy:tä
käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jaakko.kaminen[at] woodly.com.