Suomalainen Woodly Oy kehittää uudenlaista, hiilineutraalia muovia. Niin ikään Woodly-nimen saaneen pakkausmateriaalin pääraaka-aine, havuselluloosa, tulee vastuullisesti hoidetuista ja FSC-sertifioiduista metsistä. Woodlyn ominaisuudet ovat samat kuin tavallisella muovilla: siitä voidaan valmistaa monenlaisia, kierrätettäviä pakkauksia. Innovaatio on saanut myös kansainvälistä huomiota, kun se nostettiin biomuoviyrityksiä- ja brändejä arvioivan Bioplastic Newsin listalle.

Jokainen eurooppalainen kuluttaa noin 100 kilogrammaa muoveja vuodessa[1], ja maailman kasvava väkiluku tulee todennäköisesti vain lisäämään pakkausten kulutusta tulevaisuudessa. Muovista koituvan jäteongelman lisäksi muovien valmistus kuluttaa maapallon uusiutumattomia luonnonvaroja, sillä valtaosa muovien raaka-aineista valmistetaan fossiilisista lähteistä peräisin olevasta materiaalista.   

Suomalainen teknologiayritys Woodly kehittää uudenlaista muovia, jonka raaka-aineena käytetään vastuullisesti hoidetuista metsistä tulevaa selluloosaa. Woodly-materiaali on suunniteltu kierrätettäväksi ja on siten osa kiertotaloutta. Yritys arvioi, että jos jokainen Euroopassa käytettävä muovipakkaus korvattaisiin hiilineutraaleilla Woodlyn pakkauksilla, päästöjen vähennys vastaisi yli 10 miljoonan ihmisen matkaa maapallon ympäri lentokoneella.

Woodly-pakkausten läpimurto globaalissa mittakaavassa mahdollistuu yrityksen yhteistyökumppaneiden, Wipak Groupin ja Amerplast oy:n kanssa. Molemmat muovipakkausten valmistajat ovat kansainvälisiä, tunnettuja toimijoita. 

Vaikka muovin ongelmista puhutaan paljon, sen kysynnän on ennustettu lähes nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Emme voi ratkaista muovista koituvia ongelmia toivomalla, että ihmiset vähentävät kulutusta. Sen sijaan voimme tarjota vaihtoehdon, jonka avulla kulutus voi olla järkevämpää ja ympäristöystävällisempää”, kertoo Woodlyn toimitusjohtaja Jaakko Kaminen


Muoville saatava ympäristöystävällisempi vaihtoehto

Woodly-materiaalin kehitystyö alkoi vuonna 2011, ja yritys on valmistanut uudenlaisesta muovista pakkausten prototyyppejä muun muassa Järvikylän ruukkusalaatteille ja -yrteille. Nyt Woodly on noteerattu myös kansainvälisesti, sillä se nostettiin biomuoviyrityksiä- ja brändejä arvioivan Bioplastics Newsin listan 13. sijalle. Woodly on listan korkeimmalle sijoittunut startup-yritys, joka jätti taakseen kymmeniä monikansallisia yrityksiä.


On suuri kunnia, että pyrkimyksemme tehdä maailmasta ekologisesti kestävämpi on huomioitu myös kansainvälisesti. Työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että meillä olisi jatkossakin käytössä muovin kaltainen kestävä, mutta ympäristöystävällinen materiaali”, Kaminen toteaa.


Teknologisten innovaatioiden, kuten Woodlyn kaltaisten selluloosapohjaisten ja kierrätettävien muovien uskotaan olevan merkittävässä roolissa ympäristön suojelemisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kesän aikana maailmanlaajuisesti arvostettu World Economic Forum nosti selluloosapohjaiset muovit vuoden 2019 nousevien teknologisten innovaatioiden kärkeen.

Tällä hetkellä Woodly kehittää uudenlaisesta muovista valmistettua tuoteperhettä, jota voidaan hyödyntää mahdollisimman monen erilaisen tuotteen pakkaamiseen.


[1] https://www.biotalous.fi/paha-muovi-hyva-muovi/

Lisätiedot
:
Jaakko Kaminen, toimitusjohtaja, Woodly Oy
+358 40 590 0035,jaakko.kaminen@woodly.com