Pakkaukset ovat välttämätön osa modernia elämäntapaa. On vaikeaa kuvitella toimivaa taloutta, jossa pakkauksia ei olisi. Pakkaus suojelee tuotetta sisällään ja markkinoi sitä kuluttajille. Pakkaus mahdollistaa tilauksen toiselta puolelta maapalloa omalle kotiovelle. Pakkaus pidentää elintarvikkeen käyttöikää ja säilyttää sen laadun – samalla vähentäen ruokahävikkiä ja rasitusta ympäristölle. Kuitenkin kuluttajien mielikuva pakkausten erityisesti muovipakkausten ympäristövaikutuksista on pääasiassa negatiivinen. Kuluttajat ja lainsäädäntö vaativat ekologisempia pakkauksia, jotta maailman muovijäteongelma saadaan kuriin.

 

Meidän missiomme on kiihdyttää muutosta kohti ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Ihmiskunta kuluttaa koko ajan enemmän. Jos haluamme rakentaa ekologisesti kestävää tulevaisuutta, meidän täytyy kuluttaa paremmin.

Strategiamme on askel kohti tulevaisuutta, jossa fossiilipohjaiset muovit on korvattu luonnonmukaisilla vaihtoehdoilla. Startegiamme pohjalta olemme kehittäneet Woodly-materiaalin, jolla voidaan korvata perinteinen fossiilipohjainen muovi erilaisissa pakkausratkaisuissa ja kuluttajatuotteissa.

 

Ihmiskunnan ympäristövaikutuksista suurin osa, eli 60-80 % koostuu kotitalouksien kulutuksesta*. Jos kotitalouksissa muutetaan kuluttamista, vaikuttaa se suoraan ympäristön tilaan. Kotitaloudet kykenevät tekemään ympäristöystävällisiä valintoja, sekä muuttamaan kulutuskäyttäytymistään. Kuitenkin tietoa tuotteiden ja pakkausmateriaalien aidoista ympäristövaikutuksista on vaikeaa löytää, ja laihalla tiedolla niitä on lähes mahdotonta vertailla. Monimutkainen tieto erilaisista pakkausmateriaaleista, valmistusmenetelmistä, ympäristövaikutuksista, materiaalin lajittelusta ja kierrätyksestä ei löydy yhdestä sijainnista. Ongelmallista on, että kuluttajalle on annettu asiantuntijan rooli päätöksenteossa koskien tuotteiden ja niiden pakkausten ekologisuutta. Rooliin latautuu myös odotuksia lainsäädännön ja vallitsevat regulaation tuntemuksesta.

 

Mielestämme kuluttajan ei tarvitse olla perillä monimutkaisista teknologioista, tieteestä tai lainsäädännöstä joka liittyy ympäristövaikutuksiin. Yritysten tulee kehittää aidosti ympäristöystävällisiä tuotteita, joita kuluttajan on helppo ostaa. Viherpesun sijaan tulee avoimesti esittää tietoa omasta tuotteesta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Kuluttaja haluaa tehdä hyviä valintoja olemassa olevalla tiedolla.

 

Yhteiskehittäminen kuluttajien kanssa on iteratiivinen prosessi, jossa jatkuvasti otetaan opiksi ja kuunnellaan kuluttajia ja muokataan omaa toimintaa saadun palautteen perusteella. Olemme halunneet sisällyttää kuluttajan mukaan Woodly-pakkausmerkinnän kehitysprosessiin, jotta saamme arvokasta tietoa kuluttajilta siitä, millainen on heidän mielestään ekologinen pakkaus, ja kuinka siitä viestitään selkeästi. Olemme myös löytäneet yhteisen sävelen – kommunikaatio on rehellistä ja avointa molempiin suuntiin.

 

Iteratiivinen tutkimustapa voi kuulostaa vaikealta, mutta loppupeleissä se on hyvin yksinkertainen. Tutkimme kuluttajien näkemyksiä ja haastattelimme heitä ensin pienissä 12 hengen fokusryhmissä. Kysyimme heiltä useista erilaisista tuotteista, joita voidaan pakata perinteiseen fossiilipohjaiseen muoviin, ja joissa pakkaukset olisivat korvattavissa Woodlylla. Syvällisten haastattelujen ja tiedon perusteella löysimme erilaista tarpeita ja toiveita, joiden perusteella aloimme kehittää Woodly-merkkiä ja tuotteen ominaisuuksia pidemmälle. Tämän jälkeen testasimme merkin prototyyppejä eri kuluttajilla, ja kehitimme merkin ulkoasua ja saamamme palautteen mukaan.

 

Tämän prosessin jälkeen teimme mahdollisimman valmiin prototyypin ja haimme uudestaan palautetta merkistä. Woodly-merkkiä on siis kehitetty kaiken kaikkiaan yli 400 kuluttajan kanssa. Tutkimuksen aikana ja tulosten yhteydessä tuli selväksi, että kuluttajat kaipaavat yksinkertaistettua ja ymmärrettävää tietoa tuotteiden ja pakkausten ympäristövaikutuksista.
Yhteiskehittämisen tuloksena opimme, millaisia ovat kuluttajien huolet ympäristön tilasta ja millaisia näkemyksiä pakkausmateriaalien ekologisuudesta heille on. Saimme kunnian olla kuulolla, kun kuluttajat kevensivät sydäntään.

 

Tutkimustemme mukaan

kuluttajat kiinnittävät huomiota pakkausratkaisuihin

• pakkausmateriaalin valinta vaikuttaa maksuhalukkuuteen, tuotteen valin-taan ja ostokokemukseen

• kuluttajat ovat kiinnostuneita ympäristöstä ja vaativat yrityksiltä oikeita toimia eikä viherpesua

• kuluttajille on tärkeintä, että brändin pakkausmateriaalista viestitään avoimesti, jotta voidaan rakennetaan luottamusta brändiä kohtaan

 

Woodlyn ominaisuudet ja hyödyt ympäristölle viestittiin kuluttajille huolellisesti, ja viestintää hiottiin koko yhteiskehittämisen ajan. Yhdessä kehitetty viesti tiivistää olennaisen Woodlysta: parempi luonnolle.
Viesti on selkeä, mutta se ohjaa uteliasta kuluttajaa hakemaan lisää tietoa.

 

Lupaukset materiaalin ekologisuudesta on lunastettava välittämällä totuudenmukaista ja avointa, ymmärrettävää tietoa. Lähiaikoina yritykset ovat asettaneet tavoitteita pakkausmateriaalien ekologisuuden kasvattamiseksi. Brändit jotka pystyvät viestimään pakkauksen ekologisuudesta ovat vastuullisen brändi-imagon edelläkävijöitä.
Woodly auttaa brändiä viestimään yrityksen arvoista kuluttajille tehokkaasti. Lupaamme, että jatkamme materiaalimme kehitystä jatkuvasti ja yhä ekologisempaan suuntaan. 

 

Tutustu sosiaalisen median kanaviimme ja nettisivuihimme, jos haluat saada lisää tietoa tuotekehityksestämme, kumppaneistamme sekä uusista tuotteistamme ja palveluistamme.

 

Tutustu kuluttajatutkimukseemme tästä

 

Parhain terveisin,

Jaakko Kaminen